WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR MARKI   HILDEGARD BRAUKMANN   W POLSCE

Impressum

Wskazówki prawne:

Zawartość i struktura strony internetowej www.hbkosmetik.pl są własnością intelektualną Firmy SPA CONSULTING lub osób trzecich. Używanie i przetwarzanie chronionych prawem autorskim logotypów, tekstów, zdjęć oraz interaktywnych modułów i oprogramowania jest bez wcześniejszej,pisemnej zgody Firmy SPA CONSULTING zabronione.

Informacje zawarte na tych stronach internetowych zostały z należytą starannością zebrane i przedstawione przez Firmę SPA CONSULTING , która zachowuje prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do zawartych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Zawarte informacje stanowią formę bezpłatnego serwisu niewymagającego zobowiązań umownych. Firma SPA CONSULTING nie odpowiada za szkody materialne i niematerialne (w tym utraty zysków) w związku z bezpośrednim i pośrednim używaniem stron internetowych . Jest to szczególnie ważne dla prawdziwości, autentyczności i aktualności informacji zawartych na stronach internetowych nie związanych bezpośrednio z Firmą SPA CONSULTING, która nie odpowiada za treść i zawartość stron internetowych, których nie administruje.

Firma / Adres rejestrowy:
SPA CONSULTING
ul. Długa 12
05-530 Cendrowice
woj.mazowieckie

NIP 1231041293
Tel. +48 22 4981446
biuro@hbkosmetik.pl

Adres wykonywanej działalności :
SPA CONSULTING/BEAUTY CENTER JÓZEFÓW
ul. Kraszewskiego 83
05-400 Otwock
woj. mazowieckie