WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR MARKI   HILDEGARD BRAUKMANN   W POLSCE

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą obecnością w internecie. Ochrona danych osobowych jest bliska naszym sercom. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o ochronie danych w naszej firmie. Oczywiście zwracamy uwagę na przepisy zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych (Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych)
 oraz przepisy uzupełniające. Państwa dane osobowe podlegają specjalnej ochronie w naszej firmie- zakodowane przez cyfrowe systemy bezpieczeństwa są przesyłane do nas. Nasze strony przez zastosowanie zabezpieczających środków technicznych są skutecznie chronione przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych.

Przedmiot ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych są Państwa dane osobowe. Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych są to informacje szczegółowe dotyczące oznaczonej, zidentyfikowanej osoby fizycznej. Dotyczy to na przykład informacji takiej jak : nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail , numer telefonu lub w razie potrzeby adres IP.

Zakres zbierania i przechowywania danych

Ogólnie rzecz biorąc podanie danych osobowych nie jest konieczne do korzystania z naszej witryny internetowej. Aby zapewnić pełne korzystanie z naszych usług możemy jednak potrzebować Państwa dane osobowe. Odnosi się to do przesyłania materiałów informacyjnych lub zamówionych towarów, a także w odpowiedzi na indywidualne zapytania. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w zasadzie tylko w zakresie koniecznym do zapewnienia realizacji świadczenia usług lub realizacji zamówienia. To może wymagać ujawnienia Państwa danych osobowych firmom, które wykorzystujemy do świadczenia usługi, lub realizacji umowy serwisowej. Są to na przykład firmy transportowe lub inne świadczące usługi serwisowe. Jeśli podejmiemy jedną z następujących czynności opisanych poniżej poprosimy w odpowiednim miejscu na naszej stronie internetowej o wyraźne udzielenie przez Państwa zgody :

  • Wysyłka newslettera
  • Udział w Konkursach oraz weryfikacja Państwa wieku, aby umożliwić pełne wykorzystanie naszych usług
  • Formy płatności

Personalizacja na naszej stronie internetowej :

  • Dodatkowe usługi i gromadzenie dodatkowych danych wymagają Państwa wyraźnej zgody.
    Po zakończeniu procedury zamówienia, Państwa dane będą zablokowane oraz zgodnie z terminami prawa podatkowego i handlowego usunięte, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie danych

Korzystanie z danych

Stosujemy się do podstawowej zasady gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wyłącznie do celów, w jakich zostały nam przekazane . Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, z wyjątkiem gdy jest to konieczne do świadczenia usług lub realizacji umowy. Również przekazywanie Państwa danych do uprawnionych instytucji i organów może nastąpić tylko w ramach prawnych wymogów ujawniania informacji lub, jeśli będą wymagane przez sąd . Ochronę danych w naszej firmie traktujemy bardzo poważnie. Nasi pracownicy oraz pracownicy współpracujących z nami firm usługowych zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy oraz do przestrzegania przepisów o ochronie danych.

Informacja i wycofanie danych

W każdym czasie bez podania przyczyny uzyskają Państwo bezpłatną informacje o przechowywanych u nas danych. Zawsze możecie Państwo dane zablokować, skorygować lub zażądać ich usunięcia jak również wycofać Państwa zgodę na ich używanie i gromadzenie. Aby to zrobić, prosimy o kontakt na adres kontaktowy podany w zakładce Impressum . Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych.